Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: Sylwetka Wiodącej Uczelni Niepublicznej

Wstęp

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, poprzednio znana jako Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), to jeden z najbardziej prężnych niepublicznych ośrodków akademickich w Polsce. Jej historia sięga roku 1991, a od tamtej pory uczelnia rozrosła się, oferując różnorodne kierunki studiów na poziomie I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Początki i Rozwój

Założona 15 maja 1991 roku jako Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE), uczelnia przekształciła się formalnie w Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w 1994 roku. Początkowo na Wydziale Zarządzania prowadzono studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.

Do 2017 roku, GWSH stopniowo rozszerzyła swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając jedenaście nowych kierunków studiów. Wprowadziła też jednolite 5-letnie studia magisterskie na wybranych kierunkach, takich jak Fizjoterapia i Prawo.

Fuzja i Powstanie Akademii

Kluczowy moment w historii uczelni nastąpił w październiku 2016 roku, kiedy to doszło do fuzji dwóch najstarszych uczelni niepublicznych w Katowicach: Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka. Wynikiem tego połączenia była stworzenie pod wspólną nazwą nowego podmiotu, który później zmienił nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Status Uczelni Akademickiej

24 października 2005 roku, Wydział Zarządzania GWSH uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Tym samym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa stała się pierwszą wyższą uczelnią niepubliczną w woj. śląskim ze statusem Uczelni Akademickiej. Dodatkowo, w 2016 roku uczelni przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Obecna Oferta Edukacyjna

Dzisiaj, Akademia Górnośląska w ramach pięciu wydziałów prowadzi studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na trzynastu kierunkach studiów. Wśród nich znajdują się Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Informatyka, Prawo, Administracja, Psychologia, Turystyka i Rekreacja, Pedagogika, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, a także nowo powstałe kierunki, które zostały uruchomione na skutek fuzji, jak Logistyka czy Pielęgniarstwo.

Akademia Górnośląska kontynuuje swoją misję dostarczania wysokiej jakości edukacji i praktycznych doświadczeń dla studentów. Jest dowodem na to, jak prywatne uczelnie mogą skutecznie dostosować się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i rynku pracy, oferując różnorodne i atrakcyjne kierunki studiów.

Wydziały i Kierunki Studiów

Aktualnie Akademia Górnośląska w ramach pięciu wydziałów prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na trzynastu kierunkach studiów. Są to:

Wydział Zarządzania AG w Katowicach

 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Informatyka
 • Prawo
 • Administracja
 • Psychologia
 • Turystyka i Rekreacja

Wydział Nauk Stosowanych AG w Katowicach

 • Pedagogika

Wydział Medyczny AG w Katowicach

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy AG w Żorach

 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość

Wydział Zagraniczny w Wiedniu

 • Stosunki Międzynarodowe

Wydział Zagraniczny w Ostrawie

 • Stosunki Międzynarodowe

W 2018 roku, Akademia utworzyła dwa nowe wydziały: Wydział Medyczny, oferujący trzy kierunki studiów: Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie), Kosmetologia (studia I i II stopnia) oraz Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) oraz Wydział Nauk Stosowanych, prowadzący kierunek studiów Pedagogika (studia I stopnia).

Status Uczelni Akademickiej

24 października 2005 roku, Wydział Zarządzania AG otrzymał na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). Tym samym Akademia Górnośląska uzyskała jako pierwsza wyższa uczelnia niepubliczna w woj. śląskim status Uczelni Akademickiej.

28 listopada 2016 roku, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Akademii Górnośląskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości).

Fuzja i Zmiana Nazwy

Na początku października 2016 roku, dwie najstarsze Uczelnie niepubliczne w Katowicach: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka – w wyniku fuzji – połączyły się, tworząc jeden z najbardziej prężnych niepublicznych ośrodków akademickich nie tylko w woj. śląskim, ale również i w Polsce.

1 czerwca Akademia Górnośląska zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Wnioski

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią niepubliczną, która oferuje szeroki wybór kierunków studiów na trzech stopniach. Dzięki swojemu doświadczeniu, innowacyjnemu podejściu do edukacji i mocno zakorzenionemu miejscu w społeczności akademickiej, Akademia stanowi ważny punkt na mapie polskiego szkolnictwa wyższego.

Udostępnij:

Więcej postów

Jak wybrać promotora, aby nie żałować?

Wybór promotora to jedna z najważniejszych decyzji, jakie student podejmuje podczas swojej akademickiej przygody. Znaczenie tego wyboru jest ogromne, gdyż to właśnie promotor w wielkim

Promotor – kto to?

Promotor pracy magisterskiej to postać, którą każdy student piszący pracę dyplomową uważa za swojego mentora, przewodnika oraz wsparcie merytoryczne. Jest wykładowcą akademickim, który podejmuje się