AGH – Wybitna polska uczelnia o tradycjach i nowoczesności

Stuletnia Tradycja w Służbie Nauki

Od ponad stu lat, mury Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie kształtują przyszłość nauki, przemysłu i społeczeństwa. Od 1919 roku, uczelnia ta jest domem dla studentów z Polski i całego świata, pragnących zdobyć solidne wykształcenie na licznych kierunkach ścisłych, technicznych, społecznych i biznesowych.

Pozycja w Rankingu – Uznana Jakość Edukacji

AGH jest renomowaną instytucją, która nie tylko pomaga kształcić przyszłe pokolenia liderów w swoich dziedzinach, ale także prowadzi pionierskie badania. Fakt ten potwierdza pozycja AGH wśród 10 najlepszych polskich uczelni badawczych. W międzynarodowym kontekście, uczelnia zdobywa uznanie – według zagranicznych rankingów z 2021 roku, AGH zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych.

Bogata Oferta Dydaktyczna – Od Matematyki do Technologii Paliwowych

Oferta dydaktyczna AGH to różnorodność i nowoczesność. Oferuje ona kierunki o charakterze ścisłym, począwszy od matematyki i fizyki technicznej, po chemię budowlaną, automatykę i robotykę, aż po nowoczesne technologie paliwowe. Zgodnie z tradycją, wiele kierunków związanych jest z górnictwem i hutnictwem, takie jak inżynieria metali, inżynieria procesów odlewniczych, geoinżynieria czy górnictwo otworowe.

AGH i Rynek Pracy – Teoria i Praktyka

Zaletą AGH jest także fakt, że umożliwia ona swoim studentom zdobycie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Szereg programów studiów łączy naukę z praktyką, co czyni studia na AGH szczególnie atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców.

Czy AGH to Twoja Przyszłość? – Rekrutacja

Zainteresowani kandydaci mogą dowiedzieć się więcej o kierunkach i specjalnościach na AGH oraz sprawdzić terminy i zasady rekrutacji. Uczelnia nieustannie poszukuje ambitnych i zdolnych studentów, gotowych do podjęcia wyzwania, jakie niesie ze sobą nauka na jednej z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce.

Udostępnij:

Więcej postów

Jak wybrać promotora, aby nie żałować?

Wybór promotora to jedna z najważniejszych decyzji, jakie student podejmuje podczas swojej akademickiej przygody. Znaczenie tego wyboru jest ogromne, gdyż to właśnie promotor w wielkim

Promotor – kto to?

Promotor pracy magisterskiej to postać, którą każdy student piszący pracę dyplomową uważa za swojego mentora, przewodnika oraz wsparcie merytoryczne. Jest wykładowcą akademickim, który podejmuje się